Zawarcie umowy - Specjaliści finansowi | Integralia

Zawarcie umowy

pieniądze Franczyza jest to system sprzedaży usług, towarów i technologii. Jest on dość specyficzny, jednak coraz bardziej rozpowszechniony na rynku, a to ze względu na wiele korzyści, jakie niesie ze sobą dla obu stron. Dwie firmy, początkowo niezależne prawnie i finansowo, podpisują ze sobą umowę o franczyzę i od tego momentu stają się współpracownikami. Franczyzobiorca jest zobowiązany do prowadzenia działalności według zaleceń swojego franczyzodawcy, wszelkie udogodnienia i usprawnienia musi z nim uzgadniać. Już na początku otrzymuje także od niego zaplecze techniczne wiedzę intelektualną, które pomogą mu w prowadzeniu interesu. Ponadto franczyzobiorca jest na bardzo korzystnej pozycji, zawierając umowę o franczyzę. Używa on nazwy handlowej i znaku towarowego swojego franczyzodawcy, czyli od początku ma zagwarantowanych stałych klientów i otrzymuje określoną renomę na rynku. Nie musi starać się o nią osobiście. Na rynku wyróżniamy kilka rodzajów franczyzy, między innymi partnerską lub sieciową.

7. Franczyza jest to system sprzedaży usług, technologii lub towarów. Polega on na zawarciu umowy pomiędzy dwiema początkowo niezależnymi prawnie i finansowo firmami. Jednak po zawarciu umowy o franczyzę staja się one współpracownikami. Franczyzobiorcy muszą realizować wszelkie koncepty swojego franczyzodawcy. Franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy wszelkie dane, wiedzę intelektualną oraz zaplecze techniczne, niezbędne do prowadzenia firmy. Istotą franczyzy jest danie przez franczyzodawcę określonych praw jego franczyzobiorcom. Najważniejszymi z nich są prawo do używania nazwy handlowej i znaku towarowego, dzięki czemu franczyzobiorca staje na bardzo uprzywilejowanej pozycji. Nie musi starać się o pozyskanie nowych klientów, gdyż używając nazwy franczyzodawcy niejako staje się częścią jego firmy i automatycznie zdobywa wszystkich klientów. Franczyza jest coraz bardziej popularna na rynku właśnie przez to, że jest tak korzystna dla obu firm. Na rynku możemy wyróżnić kilka rodzajów franczyzy, np. indywidualną, sieciową czy partnerską.

8. Franczyza jest to system sprzedaży usług, technologii lub towarów. Jest to system dość specyficzny, jednak coraz bardziej popularny na rynku. Polega on na zawarciu umowy między dwoma przedsiębiorstwami, zwanymi też franczyzodawcą i franczyzobiorcą. Franczyzodawca nadaje swoim franczyzobiorcom określone prawa, dzięki czemu mogą oni działać pod jego nazwą handlową i używać jego znaku towarowego, co stawia ich na bardzo uprzywilejowanej pozycji. Ponadto franczyzodawca wprowadza ich we wszelkie tajniki prowadzenia tej określonej firmy, przekazuje im wiedzę intelektualną oraz zaplecze techniczne i inne materiały, niezbędne do prowadzenia firmy. Franczyzobiorcy są zobowiązani do realizowania wszelkich pomysłów i wprowadzania innowacji tylko zgodnie z planem franczyzodawcy, nie mogą robić nic na własną rękę. Na rynku możemy znaleźć wiele przykładów na różne rodzaje franczyzy. Może ona być indywidualna, sieciowa lub partnerska. Pierwszym dobrym przykładem na franczyzę na rynku są sklepy działające w sieciach, np. Żabka.

Popularne

  • Uszkodzony towar

     Mimo kryzysu można jeszcze dostać kredyt na dom czy mieszkanieKredyty hipoteczne przyczyniły się…

  • Lokata nocna

     Mimo kryzysu można jeszcze dostać kredyt na dom czy mieszkanieKredyty hipoteczne przyczyniły się…

Polecamy