Umowa franczyza - Specjaliści finansowi | Integralia

Umowa franczyza

pieniądze Franczyza jest to system sprzedaży technologii, towarów czy usług. Polega on na podpisaniu umowy o franczyzę pomiędzy dwiema firmami. Firmy te, pierwotnie całkowicie niezależne prawnie i finansowo, stają się w momencie podpisania umowy ścisłymi współpracownikami. Franczyzodawca przekazuje swojemu franczyzobiorcy wiedzę intelektualną i zaplecze techniczne, które będzie mu niezbędne do prowadzenia firmy. Franczyzobiorca musi prowadzić działalność ściśle według zaleceń franczyzodawcy, gdyż ten właśnie ma zdecydowanie większe prawa w tym układzie. Firma podrzędna musi być prowadzona według jego konceptu. Franczyzodawca z kolei posługuje się znakiem towarowym i nazwą handlową firmy swojego franczyzodawcy co jest dla niego bardzo korzystne. Jeżeli franczyzodawca jest popularny na rynku i posiada zaufane grono klientów, franczyzobiorca nie musi martwić się o rozwój firmy. Na rynku wyróżniamy kilka rodzajów franczyzy, między innymi indywidualną, sieciową lub partnerską. Jest to bardzo dochodowe dla obu firm będących w układzie.

Franczyza jest systemem sprzedaży usług, towarów i technologii. Jest to system dość specyficzny. Polega on po pierwsze na zawarciu umowy pomiędzy dwiema firmami – franczyzodawcą i franczyzobiorcą. W układzie tym większe możliwości ma franczyzodawca, właśnie on dyktuje warunki, a franczyzobiorca musi się do nich stosować i prowadzić firmę ściśle według zaleceń swojego franczyzodawcy. Franczyzobiorca otrzymuje całą niezbędną wiedzę intelektualną i zaplecze techniczne, umożliwiające mu prowadzenie działalności. W razie problemów może się on zawsze zwrócić o pomoc do franczyzodawcy. Ponadto franczyzobiorca jest zobowiązany do używania nazwy handlowej i znaku towarowego firmy będącej franczyzodawcą, ale wychodzi mu to tylko na dobre. Dzięki temu ma juz zapewnione stałe grono klientów, jeśli tylko franczyzodawca był marką uznaną na rynku. Franczyza jest z zasady bardzo korzystna dla obu stron, dlatego też jest tak bardzo popularna na rynku. Możemy wyróżnić kilka jej rodzajów, między innymi indywidualną, sieciową lub partnerską.

Franczyza jest to pewien charakterystyczny system sprzedaży. Polega on na sprzedaży towarów, usług lub technologii. Firmy, które chcą podpisać umowę o franczyzę, muszą być pierwotnie całkowicie niezależne prawnie i finansowo. Po podpisaniu umowy stają się ścisłymi współpracownikami, a franczyzobiorca jest zobowiązany do prowadzenia działalności dokładnie według zaleceń swojego franczyzodawcy. Właśnie franczyzodawca jest stroną bardziej uprzywilejowaną w tym układzie. Nie znaczy to jednak, ze franczyzobiorca nie ma wymiernych korzyści z tego układu. Posługuje się on zgodnie z umową znakiem towarowym i nazwą handlową firmy swojego franczyzodawcy, a dzięki temu nie musi poszukiwać nowego grona klientów. Wystarczy, że franczyzodawca wyrobił sobie określoną renomę na rynku. Ponadto franczyzobiorca otrzymuje od franczyzodawcy zaplecze techniczne i wiedzę, które umożliwiają mu prowadzenie firmy. Na rynku wyróżnimy kilka rodzajów franczyzy, np. indywidualną, sieciową, partnerską. Takim przykładem jest choćby sieć sklepów Żabka.

Popularne

  • Porady

    Klientów nie można oszukiwać. Jeśli bowiem tak się stanie, to więcej niż pewne, że wróci to wszystk…

  • Oszczędzanie

    Klientów nie można oszukiwać. Jeśli bowiem tak się stanie, to więcej niż pewne, że wróci to wszystk…

Polecamy