Technologia - Specjaliści finansowi | Integralia

Technologia

pieniądze Franczyza jest to system sprzedaży usług, technologii lub towarów. Jest on coraz bardziej popularny na rynku, a to ze względu na obustronnie wymierne korzyści, jakie niesie za sobą dla firm, które zawarły między sobą franczyzę. Układ ten polega na tym, że franczyzodawca i franczyzobiorca staja się niejako wspólnikami i obu im leży na sercu dobro firmy. Warunkiem zawarcia umowy pomiędzy przyszłym franczyzodawcą i franczyzobiorcą jest ich pełna niezależność prawna oraz finansowa. Franczyzobiorca otrzymuje od swojego franczyzodawcy całą niezbędną wiedzę, która jest mu potrzebna do prowadzenia firmy. Zostaje także wyposażony w zaplecze techniczne i wszelkie materiały, aby łatwiej mu było rozpocząć działalność. Jest również zobowiązany do korzystania z nazwy handlowej i znaku towarowego swojego franczyzodawcy. Jest to dla niego bardzo korzystne, gdyż korzysta z wyrobionego już na rynku wizerunku danej marki i nie musi na nowo zdobywać zaufania klientów. W układzie tych dwóch firm większe prawa zachowuje franczyzodawca i to zgodnie z jego konceptem należy prowadzić firmę. 5. Franczyza jest to pewien system sprzedaży. Jedna z firm, franczyzobiorca, sprzedaje swoje towary, usługi lub technologie innym firmom, zwanym franczyzobiorcami. Aby zawrzeć umowę franczyzy obie firmy muszą być całkowicie niezależne prawnie i finansowo. W momencie podpisania umowy stają się ścisłymi współpracownikami i obu im zależy na jak najlepszym prowadzeniu firmy. W układzie franczyzodawca-franczyzobiorcy większe prawa zawsze zachowuje franczyzodawca i to on dyktuje warunki. Franczyzobiorcy muszą prowadzić działalność zgodnie z jego konceptem i stosować się do jego zaleceń. Otrzymują oni niezbędną wiedzę techniczną i zaplecze oraz materiały, które ułatwią im prowadzenie firmy. Są oni na tym bardziej komfortowej pozycji, że korzystają z nazwy i logo firmy, która już ugruntowała swoją pozycję na rynku, więc tym bardziej są na dobrej pozycji. Franczyzobiorcy mają obowiązek używać nazwy handlowej i znaku towarowego swojego franczyzodawcy. Na rynku wyróżnimy kilka rodzajów franczyzy, między innymi partnerską, sieciową i indywidualną. 6. Franczyza jest systemem sprzedaży usług, towarów i technologii. Jest to system dość specyficzny. Polega on na zawarciu umowy pomiędzy dwoma firmami, franczyzodawcą i franczyzobiorcą. Jednak warunkiem tej umowy jest całkowita niezależność finansowa obu tych firm, które chcą przystąpić do franczyzy. Z chwilą podpisania umowy obie firmy stają się współpracownikami. W układzie tym większe możliwości ma zawsze franczyzodawca, i to właśnie z jego konceptem musi liczyć się franczyzobiorca. Musi on realizować jego zalecenia co do prowadzenia firmy, nie może juz działać na własną rękę. Franczyzobiorca otrzymuje od swojego franczyzodawcy szczegółowe dane techniczne i zaplecze technologiczne, które umożliwiają mu prowadzenie firmy. Jest on również zobowiązany do używania znaku towarowego i nazwy handlowej swojego franczyzodawcy, a dzięki temu jest na bardzo korzystnej pozycji. Podpisując się znakiem już wyrobionym na rynku i budzącym zaufanie klientów zdecydowanie łatwiej będzie mu prowadzić działalność, niż gdyby miał zaczynać samodzielnie od początku.

Popularne

  • Podział społeczeństwa

    Klientów nie można oszukiwać. Jeśli bowiem tak się stanie, to więcej niż pewne, że wróci to wszystk…

  • Zwroty

    Klientów nie można oszukiwać. Jeśli bowiem tak się stanie, to więcej niż pewne, że wróci to wszystk…

Polecamy