System sprzedaży - Specjaliści finansowi | Integralia

System sprzedaży

pieniądze Franczyza jest to system sprzedaży, który staje się coraz bardziej popularny na rynku. Jest on niezwykle korzystny dla firm, które podpisały ze sobą umowę franczyzy. System ten polega na sprzedaży technologii, towarów lub usług przez jedną firmę innym. Dwie (lub więcej) pierwotnie całkowicie niezależne firmy, zarówno finansowo jak i prawnie, podpisują między sobą umowę franczyzy. W tym momencie stają się ścisłymi współpracownikami. Jednak franczyzobiorca musi działać dokładnie i ściśle według zaleceń i planów swojego franczyzodawcy, oraz realizować jego koncepty dotyczące firmy. Franczyzobiorca otrzymuje od swojego franczyzodawcy zaplecze techniczne oraz wiedzę praktyczną, dzięki której może on prowadzić firmę niejako pod logiem franczyzodawcy. Może również posługiwać się jego znakiem towarowym i nazwą handlową. W razie problemów franczyzobiorca zawsze może zwrócić się o pomoc w prowadzeniu firmy do franczyzodawcy. Na rynku możemy wyróżnić kilka rodzajów franczyzy, jak na przykład indywidualną, sieciową lub partnerską. 6. Franczyza jest to system sprzedaży pewnych dóbr. Polega on właśnie na sprzedaży usług, towarów bądź technologii przez jedną firmę innym. Firmy będące związane umową franczyzy zobowiązane są do ścisłej współpracy i współdziałania, jednak to franczyzodawca niejako dyktuje wszelkie warunki. W momencie podpisania umowy obie strony stają się wspólnikami i obu leży na sercu dobro firmy. Franczyzobiorca jest zobowiązany prowadzić firmę według zaleceń i konceptu franczyzodawcy, jednak w razie problemów może zwrócić się do niego o pomoc. Franczyzobiorca otrzymuje od franczyzodawcy zaplecze techniczne, wiedzę intelektualną oraz wszelkie niezbędne materiały do prowadzenia tej firmy. Jest także zobligowany do używania nazwy handlowej oraz znaku towarowego swojego franczyzodawcy. Tego typu współpraca jest bardzo korzystna dla obu stron i przynosi wymierne korzyści. Na rynku znajdziemy wiele przykładów na franczyzę, może ona być przykładowo indywidualna, sieciowa lub partnerska. Zobrazowaniem niech będzie na przykład sieć sklepów Żabka. 7. Franczyza jest to system usług, bardzo popularny na rynku. Polega on na sprzedaży towarów, technologii lub usług przez jedną firmę innym, zazwyczaj mniejszym. W chwili zawarcia umowy franczyzę obie firmy zobowiązują się do ścisłej współpracy. Franczyzobiorca musi prowadzić firmę dokładnie według konceptu swojego franczyzodawcy, nie może działać na własną rękę. Z chwilą podpisania umowy obie firmy stają się wspólnikami, jednak większe prawa ma oczywiście franczyzodawca. W razie problemów jednak franczyzobiorca może zwrócić się o pomoc do franczyzodawcy. Z chwilą podpisania umowy franczyzobiorca jest niejako wtajemniczany w działalność firmy, otrzymuje niezbędna wiedzę oraz zaplecze techniczne, umożliwiające mu prowadzenie interesu. Może także używać nazwy handlowej oraz znaku towarowego swojego franczyzodawcy. Franczyza jest bardzo popularna na rynku, a to ze względu na obustronne korzyści, jakie daje ona firmom. Wyróżniamy kilka rodzajów franczyzy: indywidualną, sieciową, partnerską i inne.

Popularne

  • Kredyt konsolidacyjny

    Klientów nie można oszukiwać. Jeśli bowiem tak się stanie, to więcej niż pewne, że wróci to wszystk…

  • Pozytywy

    Klientów nie można oszukiwać. Jeśli bowiem tak się stanie, to więcej niż pewne, że wróci to wszystk…

Polecamy