Sprzedaż usług - Specjaliści finansowi | Integralia

Sprzedaż usług

pieniądze Franczyza jest to system sprzedaży usług, towarów lub technologii. Polega on na zawarciu umowy pomiędzy dwiema stronami, franczyzodawca i franczyzobiorcą. Z chwilą podpisania umowy stają się oni niejako wspólnikami, jednak większe prawa nadal zachowuje franczyzodawca. Franczyzobiorca musi prowadzić działalność dokładnie według zaleceń swojego franczyzodawcy. Z chwilą podpisania umowy otrzymuje on również niezbędne zaplecze technologiczne i wiedzę intelektualną, która umożliwi mi prowadzenie działalności. Jest także zobowiązany do używania nazwy handlowej oraz znaku towarowego swojego franczyzodawcy, aby w ten sposób podkreślić przynależność do jego pierwotnej działalności. Franczyza jest bardzo popularna na rynku, a to ze względu na obustronne korzyści, jakie niesie firmom zawierającym ten układ. W razie problemów franczyzobiorca i tak może zwrócić się do franczyzodawcy o pomoc, nie jest zostawiony bez pomocy. Istnieje wiele rodzajów franczyzy, np. indywidualna, sieciowa lub partnerska. 2. Franczyza jest to bardzo popularny na rynku system sprzedaży usług, technologii i towarów. Polega on na współpracy dwóch firm – franczyzodawcy i franczyzobiorcy. Obie te firmy muszą być niezależne prawnie i finansowo przed podpisaniem umowy. Z chwilą jej podpisania stają się współpracownikami i są obowiązkowo zobligowani do współpracy. Franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy wiedzę oraz materiały potrzebne do prowadzenia firmy. Większe prawa ma jednak franczyzodawca, ponieważ to właśnie według jego konceptu musi być prowadzona firma. Franczyzobiorca otrzymuje od swojego franczyzodawcy znak towarowy i nazwę handlową i ma niejako obowiązek posługiwania się nimi. Jest on w tym momencie na uprzywilejowanej pozycji, ponieważ może prowadzić swoją firmę pod znakiem znanych juz na rynku firm, co jest dla niego ogromną korzyścią. W razie problemów franczyzobiorca może zwrócić się o pomoc do franczyzodawcy, nie jest pozostawiony samemu sobie. Na rynku możemy wyróżnić wiele rodzajów franczyzy, np. indywidualną, sieciową lub partnerską. 3. Franczyza jest to system bardzo popularny na rynku. Polega on na sprzedaży usług, towarów i technologii. Dwie firmy, czyli franczyzodawca i franczyzobiorca podpisują ze sobą umowę o franczyzę i od tego momentu stają się ścisłymi współpracownikami. Jednak warunkiem zawarcia umowy jest pełna niezależność prawna i finansowa obu firm. Franczyzobiorca otrzymuje od swojego franczyzodawcy niezbędną wiedzę oraz zaplecze techniczne, które umożliwią mu prowadzenie działalności. W razie problemów franczyzobiorca i tak może zwrócić się o pomoc do franczyzodawcy, nie jest przez niego zostawiony. Franczyzobiorca również ma obowiązek używania nazwy handlowej oraz znaku towarowego firmy swojego franczyzodawcy, co jest dla niego niezwykle korzystne. Dzięki temu właśnie może on korzystać z ugruntowanej już na rynku pozycji firmy swojego franczyzodawcy, co przynosi mu korzyści materialne. Nie musi zaczynać od początku, jeżeli firma franczyzodawcy jest już wystarczająco znana na rynku. Wyróżnia się kilka rodzajów franczyzy, między innymi indywidualną, sieciową czy partnerską.

Popularne

  • Porządek systemu

     Możesz pomóc krajowi i do tego zarobić. Wieloletnie obligacje skarbowe jako opcja dla inwestorów…

  • Bankowość

     Możesz pomóc krajowi i do tego zarobić. Wieloletnie obligacje skarbowe jako opcja dla inwestorów…

Polecamy