Specyficzny system - Specjaliści finansowi | Integralia

Specyficzny system

pieniądze Franczyza jest to system sprzedaży usług, technologii i towarów. Jest on dosyć specyficzny. Polega na zawarciu umowy między dwiema stronami – franczyzodawcą i franczyzobiorcą. W układzie takim na uprzywilejowanej pozycji jest franczyzodawca, gdyż to on dyktuje warunki. Ma także największy wpływ na rozwój firmy i franczyzobiorca musi realizować jego koncepty. Otrzymuje on także niezbędne materiały i zaplecze techniczne, dzięki któremu możliwe jest prowadzenie przez niego firmy. W razie problemów zawsze może zwrócić się o pomoc do franczyzodawcy, nie jest wszak pozostawiony przez niego na pastwę losu. Franczyzobiorca jest także zobowiązany do posługiwania się znakiem towarowym i nazwą handlową swojego franczyzodawcy, co jest dla niego niezwykle korzystne. Dzięki temu nie musi wyrabiać sobie opinii publicznej i poszukiwać nowych klientów, a korzysta jedynie z marki już dawno przyjętej. Tak więc korzyści są obustronne. Na rynku wyróżniamy kilka rodzajów franczyzy, np. sieciową, partnerską lub indywidualną. 8. Franczyza jest systemem sprzedaży. Polega ona na sprzedaży towarów, technologii lub usług. Dwie firmy – franczyzodawca i franczyzobiorca, zawierają ze sobą umowę o franczyzę i od tego momentu stają się współpracownikami. Franczyzobiorca jest zobowiązany do prowadzenia działalności ściśle według planu i konceptu swojego franczyzodawcy, gdyż to właśnie on w tym układzie ma większe możliwości. Franczyzobiorca otrzymuje od niego potrzebną mu wiedzę intelektualną i zaplecze techniczne, bardzo potrzebne do prowadzenia firmy. Franczyzobiorca jest także zobowiązany do używania nazwy handlowej swojego franczyzodawcy oraz jego znaku towarowego, lecz jest to dla niego bardzo korzystne. W ten sposób sprzedaje swoje towary pod marką innej firmy, która już zdobyła uznanie na rynku. Nie musi w ten sposób poszukiwać sobie nowych klientów. Franczyzodawca i franczyzobiorca muszą ze sobą ściśle współpracować, mimo tego że stanowią niejako dwie odrębne firmy. Na rynku wyróżniamy kilka rodzajów franczyzy – indywidualną, sieciową lub partnerską. 9. Franczyza jest to system sprzedaży usług, technologii lub towarów. Polega on na zawarciu umowy pomiędzy dwiema lub więcej firmami. Warunkiem zawarcia tej umowy jest całkowita niezależność prawna i finansowa tych firm, oczywiście na początku. Po zawarciu umowy firmy te stają się współpracownikami i w interesie ich obu leży jak najlepsze działania firmy. Franczyzodawca przekazuje swojemu franczyzobiorcy niezbędne zaplecze techniczne i wiedzę intelektualną, umożliwiającą mu prowadzenie działalności. Franczyzobiorca musi działać dokładnie i ściśle według poleceń swojego franczyzodawcy, gdyż to on w tym układzie ma zdecydowanie większe prawa. Nie znaczy to jednak, że franczyza jest niekorzystna dla franczyzobiorcy, wręcz przeciwnie. Jest on na tyle uprzywilejowanej pozycji, że korzysta ze znaku towarowego i nazwy handlowej swojego franczyzodawcy, dlatego nie musi martwić się o nowych klientów. Działa on niejako jak filia dobrze już znanej na rynku firmy, która ma swoich zaufanych klientów.

Popularne

  • Okazje cenowe

    Na ubrania wydajemy w ciągu roku dość dużo pieniędzy. Nasz klimat jest dość chłodny, dlatego większ…

  • Komfort kasyna

    Na ubrania wydajemy w ciągu roku dość dużo pieniędzy. Nasz klimat jest dość chłodny, dlatego większ…

Polecamy