Rynek sprzedaży - Specjaliści finansowi | Integralia

Rynek sprzedaży

pieniądze Franczyza jest to bardzo popularny na rynku system sprzedaży. Polega on na sprzedaży towarów, technologii i usług przez jedną firmę innym, zazwyczaj mniejszym. Aby zawrzeć umowę franczyzy, obie firmy muszą być pierwotnie całkowicie niezależne finansowo i prawnie. W momencie zawarcia stają się wspólnikami i są zobowiązani do ścisłej współpracy. Franczyzodawca wtajemnicza swojego franczyzobiorcę w tajniki prowadzenia firmy. Franczyzobiorca otrzymuje także niezbędną mu wiedzę intelektualną i zaplecze techniczne, które umożliwia mu prowadzenie interesu. Jest również zobowiązany do używania znaku towarowego i nazwy handlowej swojego franczyzodawcy. Franczyzobiorca ma obowiązek prowadzenia firmy zgodnie z zaleceniami swojego franczyzodawcy, musi on realizować jego koncepty i działać zgodni z zamierzeniami. Nie może już prowadzić firmy na swoją rękę. Franczyza jest bardzo korzystna dla obu stron, dlatego też jest coraz bardziej powszechna na rynku. Wyróżniamy na rynku franczyzę między innymi indywidualną, sieciową czy partnerską.

9. Franczyza jest to bardzo popularny na rynku system sprzedaży usług, technologii lub towarów. Polega on na podpisaniu umowy o franczyzę między dwoma całkowicie pierwotnie niezależnymi przedsiębiorstwami, tak finansowo jak i prawnie. Po podpisaniu umowy franczyzodawca wtajemnicza swojego lub swoich franczyzobiorców w tajniki prowadzenia firmy. Franczyzobiorca otrzymuje od swojego franczyzodawcy całą niezbędną wiedzę praktyczną oraz zaplecze technologiczne, które umożliwia mu prowadzenie interesu. W razie problemów może zwrócić się o pomoc do swojego franczyzodawcy. Franczyzobiorca jest także zobowiązany do prowadzenia firmy ściśle według zaleceń franczyzodawcy, nie może w niej już robić nic na własną rękę. Franczyza jest niezwykle popularna na rynku, gdyż przynosi wymierne korzyści dla obu stron. Franczyzobiorca używa również znaku towarowego oraz nazwy handlowej firmy swojego franczyzodawcy, przez co tym bardziej wpływa to na rozwój tej firmy. Na rynku wyróżniamy kilka rodzajów franczyzy – indywidualną, sieciową, partnerską i inne.

10. Franczyza jest to pewien charakterystyczny system sprzedaży. Polega on na sprzedaży usług, towarów czy technologii przez jedną firmę innym. Co najmniej dwie firmy – franczyzodawca i franczyzobiorca zawierają ze sobą umowę. Jej warunkiem jest pełna niezależność prawna i finansowa obu firm przed zawiązaniem tejże umowy. Od tego momentu stają się jakby współpracownikami i są zobowiązani do ścisłej współpracy. Franczyzodawca wprowadza franczyzobiorcę w tajniki prowadzenia firmy oraz przekazuje mu całą niezbędną wiedzę oraz zaplecze technologiczne. Franczyzobiorca nie może mimo tego działać na własną rękę, jest zobowiązany prowadzić działalność według konceptu swojego franczyzodawcy. Otrzymuje również od niego prawo do posługiwania się znakiem towarowym oraz nazwą handlową swojego franczyzodawcy. Franczyza jest bardzo korzystna dla obu stron, dlatego właśnie staje się coraz bardziej popularna na rynku. Możemy wyróżnić franczyzę partnerską, sieciową lub indywidualną, oraz wiele innych. Najlepszym przykładem dla zobrazowania franczyzy są sklepy działające pod marką jakiejś sieci, choćby Żabka.

Popularne

  • Inwestycje finansowe

     Od kiedy istnieją na świecie banki, możliwości ludzi dotyczące zdobywania pieniędzy znacznie się…

  • Pośrednicy

     Od kiedy istnieją na świecie banki, możliwości ludzi dotyczące zdobywania pieniędzy znacznie się…

Polecamy