Pożyczka gotówkowa - Specjaliści finansowi | Integralia

Pożyczka gotówkowa

pieniądze Zgodnie z polskim prawodawstwem istnieją duże różnice pomiędzy definicją kredytu gotówkowego a pożyczki gotówkowej. W praktyce oba te pojęcia są często stosowane zamiennie, ale de facto wcale równoważne nie są. Zgodnie z obowiązującym prawem pożyczki może udzielić nam każdy, kto jest formalnie posiadaczem pieniędzy. Może więc być to zarówno firma jak i osoba prywatna. Jedynym warunkiem niezbędnym musi być udokumentowane posiadanie określonej ilości pieniędzy w dowolnej formie (może być to na przykład gotówka, akcje lub obligacje). Ze względu na to przy zawieraniu umowy dotyczącej pożyczki wszelkie zapisy umowy mogą wynikać wyłącznie z obecnie obowiązującego kodeksu cywilnego lub zgodnych z nim ustaleń między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Wyłącznie na kodeks cywilny można się powoływać rozwiązując na drodze prawnej ewentualne późniejsze spory sądowe odnośnie pożyczonej kwoty. Pieniądze jakie uzyskać można zaciągając pożyczkę można wydać na dowolny cel, o ile oczywiście w umowie nie zaznaczono inaczej. Pożyczkodawca nie ma prawa ingerencji w sposób wykorzystania pożyczonych środków, chyba, że sposób ich użycia łamie którykolwiek z punktów zawartej umowy.

Kapitał finansowy - definicja, sposoby na jego wykorzystanie. Jak wykorzystać nadmiarowe środki na koncie firmy? Zabezpieczenie firmy na przyszłość.Zakładając własne przedsiębiorstwo, firmę czy prowadząc inną działalność gospodarczą często myślimy tylko o zysku pochodzącym z podstawowej działalności produkcyjnej czy usługowej. Warto jednak pomyśleć o poszerzeniu własnej działalności o inwestowanie kapitału firmy w celu zabezpieczenia zysków. Kapitał finansowy są to środki pieniężne jakim fizycznie dysponuje jednostka, służy on zamianie na kapitał rzeczowy. Zyski płynące ze sprzedaży usług i produktów możemy przeznaczyć na zakup inwestycji krótko terminowych takich jak akcje czy obligacje skarbu państwa lub inwestycje długoterminowe - nieruchomości, antyki czy prawa majątkowe. W ten sposób zapewniamy stały przepływ gotówki, zabezpieczając się przed inflacją oraz dajemy sobie szansę na zyski pieniężne w dłuższym okresie. Środki pieniężne nie powinny długo zalegać na koncie bankowym czy w kasie firmy, narażamy się bowiem na straty i blokujemy obrót kapitału w gospodarce. Najbezpieczniejszym sposobem zabezpieczania kapitału finansowego są lokaty bankowe i obligacje skarbowe, zapewniają one stabilny i pewny jednak niewielki zysk w określonym przedziale czasowym. Najbardziej ryzykowne jest lokowanie w akcje giełdowe i projekty młodych biznesmenów.

Kapitał finansowy - definicja, sposoby na jego wykorzystanie. Jak wykorzystać nadmiarowe środki na koncie firmy? Zabezpieczenie firmy na przyszłość.Zakładając własne przedsiębiorstwo, firmę czy prowadząc inną działalność gospodarczą często myślimy tylko o zysku pochodzącym z podstawowej działalności produkcyjnej czy usługowej. Warto jednak pomyśleć o poszerzeniu własnej działalności o inwestowanie kapitału firmy w celu zabezpieczenia zysków. Kapitał finansowy są to środki pieniężne jakim fizycznie dysponuje jednostka, służy on zamianie na kapitał rzeczowy. Zyski płynące ze sprzedaży usług i produktów możemy przeznaczyć na zakup inwestycji krótko terminowych takich jak akcje czy obligacje skarbu państwa lub inwestycje długoterminowe - nieruchomości, antyki czy prawa majątkowe. W ten sposób zapewniamy stały przepływ gotówki, zabezpieczając się przed inflacją oraz dajemy sobie szansę na zyski pieniężne w dłuższym okresie. Środki pieniężne nie powinny długo zalegać na koncie bankowym czy w kasie firmy, narażamy się bowiem na straty i blokujemy obrót kapitału w gospodarce. Najbezpieczniejszym sposobem zabezpieczania kapitału finansowego są lokaty bankowe i obligacje skarbowe, zapewniają one stabilny i pewny jednak niewielki zysk w określonym przedziale czasowym. Najbardziej ryzykowne jest lokowanie w akcje giełdowe i projekty młodych biznesmenów.

Popularne

  • Kredyt konsolidacyjny

    Hazard jest przede wszystkim dla osób pełnoletnich, które nie mają w swoim życiu miejsca na rozrywk…

  • Zakup

    Hazard jest przede wszystkim dla osób pełnoletnich, które nie mają w swoim życiu miejsca na rozrywk…

Polecamy