Pośrednicy - Specjaliści finansowi | Integralia

Pośrednicy

pieniądze Pośrednicy to firmy dosyć specyficzne. W branży kredytowej pośrednicy zarabiają bardzo duże pieniądze, mimo tego, że nic nie inwestują materialnie. Jedyną inwestycją pośredników to nauka. Pośrednik musi znać warunki kredytowe od deski do deski. Musi wzbudzić zaufanie wśród klientów. Dlaczego klient idzie do pośrednika, a nie do banku, mimo tego, iż wie, że tu będzie musiał zapłacić więcej? Taki klient kupuje osobę, która mu ten kredyt sprzedaje. To nie jest opryskliwa „baba” w okienku, tylko sympatyczna pani, która z chęcią wszystko wytłumaczy. Nie warto u pośrednika porównywać ofert z różnych banków, bo i tak sprzedawca zaproponuje tylko te, z których ma najwyższą prowizję. Oczywiście są również uczciwi pośrednicy. Tacy nie informują swoich pracowników o tym, który bank mają sprzedawać. Moim zdaniem i tak pozostaje paradoks. Polak, który tak oszczędza i wylicza grosz do grosza, idzie do pośrednika by zapłacić mu prowizję, chociaż w banku dostanie to samo za niższą cenę. Gdzie tu logika?

Główny księgowy – Specjalista czy menadżer ?
Na to pytanie każdy z Was musi odpowiedzieć sobie sam, ja jedynie postaram się przybliżyć Wam rolę głównego księgowego zarówno w małych jak i dużych organizacjach. Bez wątpienia główny księgowy jest jedną z najważniejszych jeśli nawet nie najważniejszą osobą w firmie bądź organizacji. W każdej jednostce gospodarczej stanowisko głównego księgowego znajduje się na najwyższych szczeblach struktury organizacyjnej. W wielu przypadkach główny księgowy jest zastępcą prezesa bądź dyrektora. Często główny księgowy obejmuje również stanowisko dyrektora do spraw ekonomicznych. Usytuowanie głównego księgowego na najwyższych szczeblach struktury organizacyjnej wpływa na jego pozycję w jednostce gospodarczej bądź organizacji. W większości jest ona naprawdę znacząca. Główny księgowy jako szef rachunkowości dysponuje największą bazą informacji w przedsiębiorstwie i to nie byle jakich informacji, są to informacje usystematyzowane, terminowe, rzetelnie udokumentowane, czyli informacje w pełni wiarygodne i dostępne w czasie rzeczywistym. Zadaniem głównego księgowego, zarówno w małych jak i dużych organizacjach jest nie tylko dostarczanie informacji, ale musi się on również wykazać umiejętnością ich właściwej interpretacji i właściwym odczytywaniem sygnałów z nich wynikających. W związku z w/w zadaniem głównego księgowego często od jego działalności w jednostce zależy jej byt i zdolność do kontynuacji działalności, zwłaszcza, że jest on jedną z pierwszych osób dysponującą informacjami o sytuacji finansowej działalności oraz o jej rezultatach wynikłych z jej działalności. Z w/w powodów rola głównego księgowego jest ściśle określona. Rola głównego księgowego polega głownie na:
- opracowywaniu planu kont wedle standardów sprawozdawczych, wymogów controllingu oraz prawa podatkowego
- współpracy z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP),
- nadzorze nad prawidłowością rozliczeń podatkowych,
- nadzorze merytoryczny i organizacyjnym nad działem księgowości,
- nadzorowaniu prawidłowego obiegu dokumentów księgowych,
- przygotowywaniu niestandardowych raportów na potrzeby zarządu oraz banków,
- sporządzaniu sprawozdań finansowych wedle określonych standardów.

Popularne

  • Franczyza 2

     Każdy bank oferuje różne rodzaje lokat. Jakie lokaty wybierać? Jakie oprocentowanie i jaki termi…

  • kredyt hipoteczny białystok

     Każdy bank oferuje różne rodzaje lokat. Jakie lokaty wybierać? Jakie oprocentowanie i jaki termi…

Polecamy