Ograniczenia - Specjaliści finansowi | Integralia

Ograniczenia

pieniądze Oto lista najczęściej (na szczęście mimo wszystko niezbyt często) ograniczeń w przydzielaniu kredytów: wiek poniżej 25 lat uniemożliwia zaciągnięcie kredytu; wiek powyżej 40 lat uniemożliwia zaciągnięcie kredytu na więcej niż 20 lat; honorowana jest tylko umowa o pracę jako źródło dochodu; do kredytu konieczne jest zawarcie kosztownej polisy na życie; brak numeru telefonu uniemożliwia zaciągnięcie kredytu; tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę mogą otrzymać preferencyjny kredyt; można wypełnić wniosek przez Internet, ale i tak po otrzymaniu umowy od kuriera trze zanieść ją osobiście do oddziału; żeby otrzymać kredyt trzeba mieć konto w danym banku; żeby otrzymać pożyczkę należy najpierw wpłacić pieniądze na konto pożyczkodawcy; przyspieszenie decyzji o przyznaniu kredytu można skrócić za dwadzieścia złotych. Tego typu ograniczenia często są niezgodne z prawem, a już niemal zawsze ze zdrowym rozsądkiem, ponieważ w żaden sposób nie wiążą się bezpośrednio ze spłatą danego zobowiązania. Stąd też bardzo często za nakładanie takich i podobnych ograniczeń banki mogą liczyć się z wysokimi karami finansowymi, daleko boleśniejszymi niż utrata kilku klientów, którzy przez to nie dostaną pożyczki.

Jak wiadomo, aby wziąć kredyt wymagane jest kilka dokumentów. Oczywiście potrzebny jest nam dowód tożsamości. Kolejnym dokumentem często wymaganym jest zatrudnienie o zatrudnieniu i zarobkach. Niektórzy pożyczkobiorcy odchodzą nawet od tego i wystarczy im jedynie ustne oświadczenie o zarobkach. Zwracać też należy uwagę na to, czy wybrany przez nas kredytobiorca nie ustalił innych kryteriów, na przykład wieku lub ograniczeń w źródłach dochodu (np. honorowane mogą być tylko umowy o pracę i kontrakty a umowy zlecenie i o dzieło już nie. Również poręczenie może, ale nie musi być wymagane. Każdy bank zapyta pożyczkobiorcę w Biurze Informacji Kredytowej. Zazwyczaj odbywa się to telefonicznie lub przez internet. Uzyskane dane mówią o już zaciągniętych przez kredytobiorcę zobowiązaniach i ewentualnych problemach z ich spłatą. Każda instytucja ma swoje zasady, w których określone są dokumenty jakie ubiegający się o kredyt musi przedłożyć, dlatego warto wcześniej zapoznać się z taką lista, żeby oszczędzić sobie niepotrzebnego poszukiwania kolejnych zaświadczeń.

Popularną dawniej i obecnie również zdobywającą dość znaczną popularność metodą zabezpieczania pożyczki jest weksel. Weksel jest to odpowiedni blankiet na którym pożyczkobiorca zobowiązuje się do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań. Jeśli się z nich natomiast nie wywiąże weksel może zostać wykonany, czyli wierzytelności mogą zostać wyegzekwowane na drodze prawnej. Możliwy jest obrót wekslami, co znaczy, że podpisany weksel instytucja kredytująca może wprowadzić do obrotu jako formę środka płatniczego. Prawo egzekucji weksla ma jego aktualny posiadacz. Na rynku dostępne są także pożyczki pod zastaw, np. nieruchomości. W takim wypadku w przypadku nie wywiązania się kredytobiorcy z zobowiązania spłaty zaciągniętej pożyczki instytucja kredytująca staje się prawnym właścicielem postawionej w zastaw nieruchomości. Ta forma zabezpieczenia obowiązuje przy kredytach hipotecznych, czyli udzielanych właśnie na zakup nieruchomości. Do momentu spłaty kredytu z prawnego punktu widzenia prawa właścicielem nieruchomości jest instytucja która udzielała kredytu. To tylko najczęściej stosowane formy zabezpieczeń kredytu. Dopuszczalne są także inne formy, które jednak należy uzgodnić z przedstawicielem instytucji kredytującej, ponieważ nie są aż tak powszechne w użyciu i nie muszą być honorowane przez wszystkie instytucje.

Popularne

  • Duże pieniądze

    W tym roku może znacznie wzrosnąć rola bankowości internetowej.Internetowe możliwości kont internet…

  • Granie w kasynie

    W tym roku może znacznie wzrosnąć rola bankowości internetowej.Internetowe możliwości kont internet…

Polecamy