Główny księgowy - Specjaliści finansowi | Integralia

Główny księgowy

pieniądze Ściśle określone są również ustawowe wymagania względem głównego księgowego, które jednak zostały określone jedynie dla sfery finansów publicznych. Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych pełni bardzo podobną rolę, jak główny księgowy w innych jednostkach prowadzących pełną rachunkowość, zarówno tych wewnętrznych jak i zewnętrznych. W zależności od typu jednostki sektora finansów publicznych, występuje główny księgowy budżetu państwa, główny księgowy części budżetowej, główny księgowy budżetów jednostki samorządu terytorialnego. W tym ostatnim wypadku główny księgowy jest określany mianem skarbnika.

Główny księgowy ‘pod sobą’ posiada osoby na stanowisku :
- Samodzielny księgowy,
- Księgowy.

Jego przełożonym jest Dyrektor Finansowy na którego stanowisko może awansować.

Perspektywy rozwoju głównego księgowego.
Osoba na stanowisku głównego księgowego może awansować na stanowisko w/w Dyrektora Finansowego, lub kontrolera finansowego. W obu przypadkach taki awans może oznaczać awans pionowy, ponieważ często zdarza się, że Kontroler finansowy pełni zarówno funkcję typowe dla Głównego księgowego jak i kontrolera finansowego. Główny Księgowy może zostać również powołany lub mianowany na stanowisko Członka Zarządu, do czego dochodzi zwłaszcza w mniejszych firmach.

Główny księgowy – Specjalista czy menadżer ?
Na to pytanie każdy z Was musi odpowiedzieć sobie sam, ja jedynie postaram się przybliżyć Wam rolę głównego księgowego zarówno w małych jak i dużych organizacjach. Bez wątpienia główny księgowy jest jedną z najważniejszych jeśli nawet nie najważniejszą osobą w firmie bądź organizacji. W każdej jednostce gospodarczej stanowisko głównego księgowego znajduje się na najwyższych szczeblach struktury organizacyjnej. W wielu przypadkach główny księgowy jest zastępcą prezesa bądź dyrektora. Często główny księgowy obejmuje również stanowisko dyrektora do spraw ekonomicznych. Usytuowanie głównego księgowego na najwyższych szczeblach struktury organizacyjnej wpływa na jego pozycję w jednostce gospodarczej bądź organizacji. W większości jest ona naprawdę znacząca. Główny księgowy jako szef rachunkowości dysponuje największą bazą informacji w przedsiębiorstwie i to nie byle jakich informacji, są to informacje usystematyzowane, terminowe, rzetelnie udokumentowane, czyli informacje w pełni wiarygodne i dostępne w czasie rzeczywistym. Zadaniem głównego księgowego, zarówno w małych jak i dużych organizacjach jest nie tylko dostarczanie informacji, ale musi się on również wykazać umiejętnością ich właściwej interpretacji i właściwym odczytywaniem sygnałów z nich wynikających.

W związku z w/w zadaniem głównego księgowego często od jego działalności w jednostce zależy jej byt i zdolność do kontynuacji działalności, zwłaszcza, że jest on jedną z pierwszych osób dysponującą informacjami o sytuacji finansowej działalności oraz o jej rezultatach wynikłych z jej działalności. Z w/w powodów rola głównego księgowego jest ściśle określona

Popularne

  • Popularność kasyna

    Czy jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć wynik danego zdarzenia? Ciężko jest to ocenić, raczej n…

  • Gdzie na zakupy 2

    Czy jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć wynik danego zdarzenia? Ciężko jest to ocenić, raczej n…

Polecamy