Franczyza 2 - Specjaliści finansowi | Integralia

Franczyza 2

pieniądze Franczyza jest to system sprzedaży usług, towarów i technologii. Umowa franczyzy zawierana jest pomiędzy jedną firmą – większą, zwaną też franczyzodawcą, a pomniejszymi, może ich być kilkadziesiąt – są to franczyzobiorcy. Z chwilą podpisania umowy firmy te zobowiązane są do ścisłej współpracy. Franczyzodawca przekazuje swoim franczyzobiorcom niezbędną wiedzę i zaplecze technologiczne, które jest potrzebne do prowadzenia firmy. Franczyzobiorcy są również zobowiązani umową do prowadzenia firmy ściśle według zaleceń franczyzodawcy, muszą też realizować jego koncepty, mające na celu usprawnienie działania firmy. Franczyzobiorca zaczyna również posługiwać się znakiem towarowym swojego franczyzodawcy oraz używa jego nazwy handlowej. Można powiedzieć, że staje się on niejako filią firmy swojego franczyzodawcy. Na rynku możemy znaleźć wiele przykładów na franczyzę, większość z nich to po prostu sklepy, pierwotnie działające jako prywatne, a następnie jako element pewnej sieci, przykładowo są to Żabka czy Chata Polska.

Franczyza jest to system sprzedaży usług, technologii lub towarów. Staje się on coraz bardziej popularny na rynku, a to ze względu na duże korzyści, jakie mają z tego firmy, które zawarły między sobą umowę franczyzy. Po zawarciu tejże umowy franczyzodawca i franczyzobiorca zobowiązani są do ścisłej współpracy i współdziałania, jednak to franczyzodawca ma większe pole do popisu. Jego franczyzobiorcy (ponieważ może ich być więcej niż jeden), muszą zachowywać się i prowadzić firmę zgodnie z zaleceniami swojego franczyzodawcy. Otrzymują oni od niego na początku całą wiedzę technologiczną oraz oczywiście zaplecze techniczne, które jest niezbędne do prowadzenia firmy. Franczyzobiorcy są także zobowiązani do używania znaku towarowego i nazwy handlowej swojego franczyzodawcy. W razie problemów występujących przy prowadzeniu firmy franczyzobiorcy mogą zwrócić się o pomoc do franczyzodawcy. Na rynku znajdziemy wiele rodzajów franczyzy. Może on być na przykład sieciowa, partnerska czy też indywidualna.

Franczyza jest to pewien określony system sprzedaży usług, towarów lub technologii. Jest on coraz to bardziej popularny na rynku, także w Polsce. Polega on na zawarciu umowy pomiędzy przynajmniej dwiema firmami. Jedna z nich, czyli franczyzodawca, podpisuje umowę z mniejszą zazwyczaj firmą, franczyzobiorcą. Od tej chwili są oni zobowiązani do ścisłej współpracy. Franczyzobiorca otrzymuje od swojego franczyzodawcy niezbędną wiedzę teoretyczną oraz zaplecze techniczne, umożliwiające mu prowadzenie interesu według zaleceń franczyzodawcy. Musi on działać dokładnie według jego konceptu i realizować jego plany wobec firmy. W razie kłopotów może też zwrócić się o pomoc do swojego franczyzodawcy, nie jest zostawiony na pastwę losu. Franczyzobiorca jest także zobowiązany do posługiwania się znakiem towarowym oraz nazwą handlową firmy franczyzodawcy. Na rynku można znaleźć wiele firm, będących w umowie franczyzy, jak na przykład sieć sklepów Żabka. Franczyza dzieli się na kilka rodzajów, może być przykładowo indywidualna, partnerska lub sieciowa.

Popularne

  • Pusty portfel

    biznesowy świat Ściśle określone są również ustawowe wymagania względem głównego księgowego, które jednak zostały …

  • Kredyt bank

    Ściśle określone są również ustawowe wymagania względem głównego księgowego, które jednak zostały …

Polecamy