Dwie firmy - Specjaliści finansowi | Integralia

Dwie firmy

pieniądze Franczyza jest to system sprzedaży, bardzo popularny na rynku. Polega on na sprzedaży towarów, technologii czy usług. Dwie firmy, początkowo całkowicie niezależne finansowo i prawnie, zawierają ze sobą umowę o franczyzę i od tego momentu stają się ścisłymi współpracownikami. Franczyzobiorca jest zobowiązany do prowadzenia firmy dokładnie według zaleceń swojego franczyzodawcy, gdyż to właśnie on jest jakby na nadrzędnej pozycji. Należ y prowadzić działalność dokładnie według jego konceptu. Ponadto franczyzobiorca otrzymuje od swojego franczyzodawcy zaplecze techniczne i wiedzę teoretyczną, dzięki której możliwe będzie dla niego prowadzenie firmy. Dodatkowo franczyzobiorca posługuje się znakiem towarowym i nazwą handlową firmy franczyzodawcy, dzięki czemu ma zapewnione stałe grono klientów, jeżeli oczywiście franczyzodawca miał ugruntowaną pozycję na rynku. Możemy wyróżnić wiele rodzajów franczyzy, między innymi indywidualną, sieciową lub partnerską. Franczyza jest niezwykle opłacalna dla obu stron, dlatego możemy spotkać ją coraz częściej.

Franczyza jest to system sprzedaży technologii, towarów i usług. Staje się on coraz bardziej popularny na rynku, a to ze względu na jego wymierne obustronne korzyści dla obu stron, które podpisały umowę o franczyzę. Franczyza polega na podpisaniu umowy między dwiema stronami – franczyzodawcą i franczyzobiorcą. Od tej chwili stają się oni współpracownikami i obu im leży na sercu dobro firmy. Franczyzobiorca zobowiązuje się do przestrzegania poleceń franczyzodawcy i prowadzenia działalności według jego konceptu. Franczyzodawca przekazuje swojemu franczyzobiorcy niezbędną wiedzę techniczną oraz zaplecze i materiały, które znacznie ułatwią mi rozpoczęcie działalności. Ponadto franczyzobiorca posługuje się znakiem towarowym i nazwą handlową firmy franczyzodawcy, a to wychodzi mu tylko na dobre. Jeżeli firma franczyzodawcy miała swoją ugruntowaną pozycję na rynku, franczyzobiorca nie musi martwić się o klientów. Działając jako filia większej firmy, ma zagwarantowane grono klientów i wyrobioną już opinię na rynku.

Franczyza jest to system sprzedaży usług, technologii i towarów. Polega on na zawarciu umowy między dwiema firmami, początkowo całkowicie niezależnymi prawnie i finansowo. Jednak z chwilą podpisania umowy stają się one współpracownikami i obu im leży na sercu dobro firmy. Franczyzobiorca musi prowadzić działalność zgodnie z zaleceniami i planami swojego franczyzodawcy, gdyż ten właśnie ma większe prawa w tym układzie. Przekazuje on również swojemu franczyzobiorcy wiedzę intelektualną i zaplecze techniczne oraz inne materiały, które umożliwią mu prowadzenie nowej działalności. W razie problemów franczyzobiorca zawsze może zwrócić się o pomoc do franczyzodawcy. Ponadto posługuje się on nazwą handlową i znakiem towarowym firmy franczyzodawcy, czyli jego firma stanowi niejako filię większej firmy. W ten sposób nie musi się on martwić o klientów, ponieważ jeżeli franczyzodawca miał wyrobioną opinię na rynku, jego klienci automatycznie zgłoszą się do nowej filii, którą prowadzi franczyzobiorca.

Popularne

  • Tradycyjne internetowe

    Codziennie jesteśmy zmuszeni do dokonywania zakupów, warto by robić to w odpowiednim miejscu. W zal…

  • Lokata nocna

    Codziennie jesteśmy zmuszeni do dokonywania zakupów, warto by robić to w odpowiednim miejscu. W zal…

Polecamy