Duże pieniądze - Specjaliści finansowi | Integralia

Duże pieniądze

pieniądze W gospodarce potrzebne są duże pieniądze. Znacznie większe niż ma pojedynczy człowiek. Dlatego kredyty stanowią lwią część finansów firmowych, i to nie tylko wielkich korporacji ale także małych i średnich przedsiębiorstw. Są powszechnie wykorzystane jako środki na wybudowanie czy wynajęcie siedziby, zatrudnienie pracowników, zakup sprzętu a później także na wprowadzanie innowacji technologicznych i rozbudowę a także dywersyfikację produkcji. Bez otrzymywania komercyjnych kredytów firmy nie mogłyby się rozwijać a gospodarka stałaby w miejscu. To wpłynęłoby na stagnowanie całej krajowej i światowej gospodarki. Stąd kredyty dla firm. Finansowanie zewnętrzne jest niezbędne w każdej branży przemysłu a zaciąganie kredytów jest najczęściej jedynym sposobem finansowania działalności gospodarczej w jej początkowej fazie rozwoju a później niezwykle istotnym elementem wspomagającym. Bez kredytów firmy nie mogłyby pracować a z pieniędzy deponowanych w bankach przez firmy udzielane są kredyty i pożyczki klientom indywidualnym. Ci z kolei za pożyczone pieniądze kupują produkty i usługi. Proces ten, nazwany kreacją pieniądza stanowi podstawę funkcjonowania gospodarek świata, ponieważ około jednej trzeciej "pieniędzy" fizycznie nie istnieje (firma ma je na koncie a Kowalski w portfelu i oba podmioty mogą jednocześnie korzystać z tych samych funduszy). Stąd zrozumiałe stają się kryzysowe batalie o preferencyjne kredyty dla firm- to zastrzyk gotówki jednocześnie dla firm, budżetu i części mieszkańców kraju. Jest to ponadto jedyny rozsądny sposób napędzania zwalniającej gospodarki. Jak widać kredyty, nawet te, których nie zaciągamy bezpośrednio, odgrywają rolę, której nie można przecenić, w życiu ogółu społeczeństwa, stanowiąc podstawę finansową wytwarzania wszelkich dóbr i usług.

Dokładne cechy kredytu podane są ściśle przez polskie prawo. Wynika z nich cały szereg następstw, które różnicują kredyty i pożyczki w dwie bardzo odrębne grupy. Pierwsza, zasadnicza różnica dotyczy pochodzenia pieniędzy, które otrzymuje pożyczkobiorca. W przypadku kredytu mogą one pochodzić z kwot zdeponowanych przez innych klientów instytucji kredytującej. W praktyce oznacza to, że kredytów mogą udzielać wyłącznie banki. Z tego z kolei wynika jeszcze jedna bardzo istotna rzecz: zaciągając kredyt kredytobiorca jest chroniony poza kodeksem cywilnym także przez ustawę Prawo Bankowe. Drugą cechą charakterystyczną dla kredytów jest to, że zazwyczaj są one udzielne na ściśle określony cel zaznaczony w umowie kredytowej. Oczywiście istnieją też kredyty na dowolny cel, ale jest ich znacznie mniej. Co ważne: jeśli pieniądze z kredytu sfinansowane zostanie cokolwiek poza określonym w umowie celem udzielenia kredytu to bank ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu całej kwoty kredytu. Umowa kredytowa jest dokumentem, który musi zawierać poza kwotą kredytu inną bardzo ważną rzecz: ostateczną datę zwrotu otrzymanej kwoty. Jest to warunek niezbędny do udzielenia kredytu w jakiejkolwiek wysokości.

Popularne

  • Tygodniowe zakupy

     Jest wiele czynników które wpływają na pozytywną i efektywną grę w kasynach internetowych. Ogóln…

  • Najczęściej kupowane

     Jest wiele czynników które wpływają na pozytywną i efektywną grę w kasynach internetowych. Ogóln…

Polecamy